En ny åkerriksesesong er i gang!

Annonser:

Siden 1995 har NOF ført oversikt over hvor mange åkerrikser som observeres i Norge. Bestandsstørrelsen har økt noe fra bunnivået på midten av 1990-tallet, men er fremdeles på et svært lavt nivå. Prosjektet fortsetter i 2016, og dine observasjoner kan bidra til å sikre artens fremtid hos oss!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar