En måke kjemper for livet: Oljeskade fugler mister den isolerende effekten en tett fjærdrakt gir, og varmetapet gjør at de dør. De vil også forsøke å rengjøre fjærdrakten, og blir dermed forgiftet. Sjøfuglene beveger seg over store avstander ute på det åpne havet, men vil gjerne søke til land når de er svekket. Ved Andenes havn i Vesterålen registreres det stadig nye oljeskadde måker, og krykkjer … (Norsk Ornitologisk Forening)