IT-avdelingen på UiB er i streik. Det har medført at vi ikke kan motta eller sende e-post på vanlig måte. All rapportering på nettsidene fungerer som normalt. (Fuglevennen)