Det er fullt mulig å kombinere bedre dyrevelferd med lønnsom produksjon. (Dyrevernalliansen)

Det er fullt mulig å kombinere bedre dyrevelferd med lønnsom produksjon. (Dyrevernalliansen)