Grønn skattekommisjon anbefaler en avgift på rødt kjøtt, og kutt i kjøttsubsidier. Dyrevernalliansen jubler over det dyrevennlige forslaget. (Dyrevernalliansen)