Publisert: 05.02.13

Mattilsynet foreslår allikevel å tillate asiatiske elefanter i norske sirkusmanesjer. Etter press fra Landbruks- og matdepartementet har Mattilsynet foreslått å endre den opprinnelige forskriften som kunne satt en stopp for elefanter på sirkus i Norge.