Pelsvarslerne dømt til å betale erstatning

Annonser:
Mink i bur 2010.

– Det er sterkt urovekkende at dem som varsler om dyremishandling i pelsdyrnæringen dømmes til å betale erstatning, sier Rune Ellefsen i Nettverk for dyrs frihet i en pressemelding.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge
D yrevernorganisasjonen som gjennom en årrekke har avdekket grov vanskjøtsel og mislighold av dyrevelferden i pelsnæringen, ble torsdag denne uken dømt til å betale 553.577 kroner i erstatning til en pelsbonde.

 

Avdekket grov vanskjøtsel

Saken startet i 2013, da fire representanter ifra Nettverk for dyrs frihet tok seg inn på en minkfarm til lederen for Norges pelsdyralslag i Rogaland og Hordaland og avdekket både alvorlig skadde og døde dyr.

Pelsdyrbonden politianmeldte de fire varslerne for innbrudd, som i mars i fjor ble dømt til 30 dagers betinget fengsel, men slapp å betale bondens erstatningskrav. Det er dette erstatningskravet pelsvarslerne nå må betale, etter en enstemmig avgjørelse av det sivile søksmålet som ble tatt opp i Gulating lagmannsrett.

– Til tross for at vi dokumenterte syke, skadde og døde dyr hos en av lederne i pelsdyrnæringen, gir rettsvesenet han nå erstatning fremfor straff. Dommen er absurd og et stort nederlag for dyrene, sier Ellefsen i pressemeldingen.

 

Knebler pelsvarslerne

Saken har vekket sterke reaksjoner fra andre dyrevernorganisasjoner, som mener at rettsaken er et forsøk på å kneble de som varsler om dårlig dyrevelferd. At pelsnæringen nå vant frem i Gulating lagmannsrett, kan skremme andre fra å varsle om dårlige dyrehold i fremtiden.

Da saken gikk opp for Gulating lagmannsrett i september, var representanter fra blant annet Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH til stede for å markere sin støtte til pelsvarslerne. Under rettsaken var også representanter ifra Dyrebeskyttelsen Norge ført opp som vitne.

 

Startet innsamlingsaksjon

Nettverk for dyrs frihet har starten en innsamlingsaksjon for å kunne betale erstatningskravet, samt fortsette arbeidet med å avsløre dyremishandling i pelsdyrnæringen.

Ønsker du å støtte aksjonen, kan du gjøre det her.

Støtteerklæring til pelsvarslerne

Både Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH hadde møtt opp for å vise sin støtte. Foto: Anne Lise Skoie Risøen

The post Pelsvarslerne dømt til å betale erstatning appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar