Pelsdyrnæringen avvikles!

Annonser:

Regjeringen har avgjort å foreta en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025, ifølge den nye regjeringsplattformen.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.
I forbindelse med utformingen av den nye regjeringsplattformen på Jeløya, ble det i går avgjort at regjeringen ønsker en avvikling av pelsdyrnæringen innen 2025.

 

Dyrebeskyttelsen Norge tar dette som en stor seier for dyrevelferden i Norge. Avvikling av pelsdyrnæringen har vært en av organisasjonens viktigste fanesaker i mange år, og organisasjonen har lenge arbeidet for å avdekke grusomhetene i denne næringen.

Gjennom dokumentering av forholdene ved pelsfarmene, samt omgående informasjonsarbeid, har organisasjonen vært med på å påvirke publikum og beslutningstakere. De siste årene har pelsdyrnæringen møtt en stadig større motstand, fra publikum, veterinærstanden og dyrevernorganisasjoner.

 

Grusomme tilstander

Stadig vekk avdekkes det grusomme saker om pelsdyr som lever under dårlige dyrevelferdsmessige forhold. Blant annet gjelder dette syke dyr som ikke får medisinsk behandling, og dyr som må leve i bur med andre dyr som er døde. Rapporter ifra Mattilsynet har også gjentatte ganger avdekket brudd på retningslinjer og alvorlige avvik ved pelsdyrfarmer rundt om i landet. Dyrebeskyttelsen Norge har i en årrekke jobbet for å avdekke disse forholdene, samt stille spørsmålstegn ved lovligheten rundt denne næringen.

I 2014, etter et seks år langt samarbeid med Nettverk for dyrs frihet, ble bilde- og videomateriale som avdekket grusomme brudd på dyrevelferdsloven fremlagt, i form av Brennpunkt-dokumentaren “Pels”. Dette førte til sterke reaksjoner ifra politikere, Mattilsynet og publikum, med et press om å legge ned næringsformen. Likevel skulle det ta nærmere fire år, før regjeringen nå endelig ønsker å avvikle pelsdyrnæringen i Norge.

 

 

Stadig flere partier støttet avvikling

Stadig flere land har avviklet pelsdyrnæringen i sitt land eller jobber nå med å innføre et forbud. Disse landene gjelder blant annet Storbritannia, Nederland, Østerrike, Kroatia og Japan. Over de senere årene har flere partier i Norge stilt seg positive til en avvikling av pelsdyrnæringen, deriblant Arbeiderpartiet (Ap), Miljøpartiet de grønne (Mdg) og Venstre (V).

I forbindelse med stortingsvalget 2017, hvor det ble klart at både Venstre og Krf var interessert i en samarbeidsregjering sammen med Høyre og Frp, har Venstre vært en forkjemper for å bedre dyrevelferden i Norge. Nå har de fått gjennomslag for en nedleggelse av pelsdyrindustrien i Norge.

– Jeg tror ikke vi hadde fått gjennomslag for en avvikling av pelsnæringen utenfor regjering, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

En kompensasjonsordning for pelsbøndene, skal utredes og gjøres klart i løpet av 2018, melder regjeringen.

The post Pelsdyrnæringen avvikles! appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar