Omplassering – ikke avlivning

Annonser:

Publisert: 21.03.14

Dyr som blir tatt fra eier for eksempel etter mishandling får ikke alltid en ny sjanse. Med dagens lovverk er det opptil tidligere eier om dyret skal bli omplassert eller dø. Dyrebeskyttelsen Norge har ved en rekke anledninger påpekt det problematiske ved regelverket, og er svært positive til at Mattilsynet nå foreslår en lovendring for å kunne omplassere dyr.

Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar