Nye skrekkbilder fra 40 norske pelsfarmer

Annonser:

Publisert: 31.10.10

I fjor erklærte landbruksminister Lars Peder Brekk at han ville trekke støtten til pelsdyrnæringen hvis uholdbare forhold ble avdekket på nytt. Etter uanmeldte inspeksjoner i sommer og høst kan Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet på ny avdekke skrekkforhold på norske pelsfarmer. Nå reises kravet om at Brekk holder ord og setter punktum for pelsdyrnæringen.

Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar