Mattilsynet med nye tilsynsveiledere

Annonser:

Publisert: 27.11.14

Nye tilsynsveiledere fra Mattilsynet
Mattilsynet tar i bruk nye tilsynsveiledere for hold av hund og katt. Veilederne skal hjelpe Mattilsynets inspektører å tolke lovverket og setter en minimumsgrense for dyreholdet.

Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar