Høringssvar til Mattilsynets forslag om endring i forskrift om hold av høns og kalkun

Annonser:

Publisert: 14.01.17

Foto: Pixabay.com
Mattilsynet, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, har kommet med forslag til endringer i forskriften om hold av høns og kalkun. Hovedinnholdet i utkastet til forskriften er at produsenter av slaktekalkuner må delta i et dyrevelferdsprogram.
Dyrebeskyttelsen Norge, mener imidlertid at det er flere viktige punkter som ikke kommer med i forslaget og vi har skrevet et høringssvar til Mattilsynet.

Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar