Publisert: 14.10.15

Uanmeldt tilsyn med en pelsfarm i Rogaland tirsdag 13. september avslørte svært grove forhold. Farmen har totalt rundt 30 000 mink og når Mattilsynet kom på besøk fant de mange skadde og syke dyr som ikke hadde fått nødvendig behandling. Det var for få sykebur på farmen slik at flere av de syke og skadde dyrene gikk i samme bur.