pelsdyr i bur, foto Dyrebeskyttelsen Norge

Selv om regjeringen ønsker å gå for avvikling av pelsdyrnæringen, er det lenge til burene er tomme.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.
I slutten av forrige kom nyheten som mange har ventet på – etter press ifra blant annet Venstre har endelig regjeringen åpnet for å avvikle den mye kritiserte pelsdyrnæringen i Norge. Rovdyr skal ikke lengre fostres opp i bur, men endringen skjer imidlertid ikke over natten.

Årsskiftet 2024/2025

Solberg-regjeringen ble i løpet av Jeløya-forhandlingene i forrige uke enige om at de går inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Dette skal skje i form av en avviklingsperiode på 7 år, med plan om permanent nedlegging innen utgangen av 2024. Dette gir bøndene mulighet til å omstille seg til nye driftsformer eller karrierevei. I løpet av 2018 skal det utredes og gjøres klart en kompensasjonsordning for pelsbøndene.

Venstre har i løpet av forhandlingene siden i fjor høst sloss for at deres fanesaker skal bli hørt, før de vurderte en samarbeidsregjering med Frp og Høyre. Ola Elvestuen (V) har fått posten som klima- og miljøminister, og det er derfor stor optimisme blant dyrevernorganisasjonene om at det vil bli gjennomslag for flere viktige dyrevelferdssaker i tiden fremover.

Selv om regjeringen nå ønsker en avvikling, skal det gjennom en avstemming på Stortinget først. Dyrebeskyttelsen Norge kommer til å fortsette å legge (om ikke enda mer) press på regjeringen og beslutningstakerne for å gjennomføre denne saken i regjeringsplattformen.

Les mer om pelsdyrnæringen her

 

Kamp i mange tiår

Komiteen som utviklet dyrevelferdsloven (den gang kalt dyrevernloven), konkluderte allerede i 1974 at pelsdyroppdrett er uetisk og uakseptabel dyrevelferd. Avvikling av pelsdyrnæringen har vært en av de viktigste fanesakene til Dyrebeskyttelsen Norge i mange tiår og organisasjonen har lenge vært med på å dokumentere og avdekke brudd på dyrevelferdsloven i næringen, gjennom rapporter og dokumentasjon.

Dyrebeskyttelsen Norge har vært representert i Rådet for dyreetikk, hvor næringen har blitt vurdert som uakseptabel av hensyn til dyrene allerede i 1994.

I 1998 gikk Dyrebeskyttelsen Norge til søksmål mot pelsindustrien, hvor organisasjonen hevdet at pelsdyrhold påfører dyrene så store lidelser at det er både uetisk og et brudd med datidens dyrevernlov. Dyrebeskyttelsen Norge fikk medhold av Eidsivating lagmannsrett i at næringen er uetisk, men fikk ikke medhold i at den er lovstridig.

 

Stor debatt etter «Pels»

Over flere år dokumenterte Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet forholdene i pelsdyrnæringen med video- og filmopptak. I løpet av perioden 2008-2014, inspiserte Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet over 200 pelsdyrfarmer rundt om i Norge. Aldri tidligere har det blitt innhentet så mye dokumentasjon om forholdene i pelsdyrnæringen. Sluttresultatet ble blant Brennpunkt-dokumentaren «Pels», som ble vist senhøsten 2014 på NRK.

Dokumentaren førte til sterke reaksjoner ifra både faginstanser, politikere og publikum. Bilde- og videomateriale viste omfattende brudd på dyrevelferdsloven og grov svikt og forsømmelse av retningslinjene til pelsdyrhold.

I etterkant av denne dokumentaren, har pelsdyrnæringen vært oppe til vurdering av stortinget i flere omganger. I starten av 2018, er det imidlertid mulig å ane et lite håp om at næringen er borte innen 2025.

The post Gir oss ikke før alle burene er tomme appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.