Dyrevennlig hagestell

Sommeren er forbundet med stell av hage og uteområder. Vi gir deg tips for å unngå at ditt hagestell går på bekostning av dyrene.

Tekst: Monica Dahlback. Foto: Pixabay.com.
Artikkelen ble opprinnelig publisert i Dyrenes Forsvarer 2.2017 

 

O m våren og sommeren kan det være vanskelig å vite hvordan man kan ta hensyn til dyrene når man skal stelle uteområdet. Noen dyr ønsker man kanskje å holde unna hagen, men er usikker på hvordan. Det er ofte fristende å gå for lettvinte og raske løsninger, noe som kan gjøre skade på dyrelivet i nærområdet.

 

Trimming og kutting av trær og busker

Det er vanlig at man innimellom må fjerne trær, eller trimme busker man har i hagen. Det er viktig at man i denne sammenhengen tar hensyn til at fugler kan ha bygd reir, eller at andre dyr som for eksempel pinnsvin bruker buskene som ly.
I naturmangfoldloven §6, er det nedsatt en generell aktomhetsplikt når det gjelder å ikke gjøre skade på naturmangfoldet. Dette betyr at man også har en plikt til å sjekke trær og busker for fugler og viltlevende dyr, før man trimmer eller kutter de ned.
Dyrebeskyttelsen Norge får altfor mange telefoner om skadde eller døde fugler grunnet ubetenksom kutting av trær eller trimming av hekker. Det er mange triste skjebner med fugleunger som blir hardt skadet eller dør, når reir de ligger i faller ned. Vi ber derfor alle om å vise hensyn.

Fugler på fuglebrett. Foto: Pixabay.

Kjøttmeis som holder til ved en fuglemater. Foto: Pixabay.

Robotgressklippere

Det har de siste årene blitt mer og mer vanlig med robotgressklippere og andre lignende maskiner, som for eksempel selvdrevne kompostkverner. Det har derimot viste seg at robotgressklippere som blir etterlatt uten tilsyn kan gjøre stor skade på smådyr som lever i hagene våre. Det har blitt funnet flere døde pinnsvin, faktisk så mange at veterinærer går ut og advarer mot bruken av robotgressklippere.
Pinnsvinhjelpen har kunnet rapportere om flere tilfeller hvor dyr har vært så sterkt skadet at de må avlives, etter et ublidt møte med denne maskinen. Dette er spesielt et stort problem på kvelden og natten, siden pinnsvin er mest aktive på dette tidspunktet. Det er derfor viktig å ikke bruke denne på nattetider og gjerne holde tilsyn med den når den er i bruk.
Pinnsvin skiller seg fra andre dyr når det oppstår fare. De løper ikke unna, men ruller seg sammen til en ball. Dette gjør at de er mer utsatt for skade ved plenklipping, enn andre dyr.

 

Ugressmiddel/gift

Det er mange som bruker ugressmiddel ved uønskede planter eller gift for å bli kvitt det de ser på som skadedyr. Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer til at man tenker seg nøye om ved valg av metode for fjerning av ugress og for å unngå dyr som kan skape problemer i hagen.

Det er mange fugler, insekter og dyr, som pinnsvin og grevling som kan ferdes i våre hager. Hvis man har mye gift på planter og på bakken, kan man risikere at disse dyrene og insektene får i seg giften og blir syke. Pinnsvinhjelpen får hvert år inn flere dyr som er syke eller døde grunnet giftstoffer. Nøyaktig kilde kan ofte være vanskelig å bekrefte. Veterinærer har også meldt om hunder og katter som har blitt syke av ting de har fått i seg i hagen. En mulig kilde er gift lagt ut for å bli kvitt brunsnegler.

Noen anbefaler eddik fremfor kjemikalier, da dette vil være mer skånsomt for alt livet rundt det ugresset man ønsker å fjerne. Man kan også tilrettelegge mye ved å være bevisst på hvilke planter man planter i hagen og hvordan disse plantes. Det er mange som planter vekster de vet tiltrekker seg nyttedyr, som eksempelvis marihøne, bier og humle. Mange sverger også til variasjon i plantelivet i hagen for å få et mest mulig robust uteområde.

Man skal heller ikke undervurdere effekten av grundig forarbeid på våren med fjerning av ugress og hyppig vedlikehold.

Brunsnegle. Foto: Pixabay

Brunsnegle er en forhatt inntrenger i manges hage. Mange av metodene for å bli kvitt denne rakkeren kan imidlertid være både uetisk og gå utover andre dyr. Foto: Pixabay.

Brunsnegler

Brunsneglen er en uønsket gjest som har blitt et betent tema for hageeiere i Norge. Det vi ser er at folk tyr til desperate og til tider uheldige metoder for å bli kvitt disse sneglende. For eksempel ved bruk av salt og gift. Dyrebeskyttelsen Norge fraråder hageeiere til å benytte seg av disse metodene. Det å strø salt på sneglen vil pine den unødig. Gift kan også påvirke andre dyr, og ikke bare sneglene. Skal man først drepe en snegle, velg metoder som er raske og effektive.
Sneglene er selektive i hvilke planter de liker. I en artikkel fra ABCnyheter, 30.07.2014, får man en liste over hvilke disse er. Ved å bevisst plante vekster snegler ikke trives med, kan man på den måten unngå en snegleinnvasjon.
Noen har fuglekasser som tiltrekker seg arter som spiser snegler. Det er også mange som i denne forbindelsen ser etter måter å legge til rette for dyr og insekter som er truet. Pinnsvin har lenge vært ansett som en truet art, som man bør tilrettelegge for i hagen sin. De siste årene har både humler og bier begynt å slite med artstallet. Oppfordringen derfor er å gjøre hagen mer vennlig for disse nytteinsektene. Spesielt humler og bier er veldig viktige for pollineringen av planter og avlinger.
Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer alle til å undersøke hvilke metoder for hagehold som er kompatibelt med god dyrevelferd. Det er så altfor lett å glemme at insektmiddelet, ugressmiddelet eller andre inngrep vi gjør for å stelle hagen vår, kan ha store ringvirkninger for dyrelivet.

The post Dyrevennlig hagestell appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.

Legg igjen en kommentar