Dyrebeskyttelsen Norge til Arendalsuka

Annonser:
Dyrebeskyttelsen Norge til Arendalsuka

Bildet er tatt ved Dyrebeskyttelsen Norges stand under Veterinærdagene 2017. Foto: Annette Bjørndalen Søreide.

For første gang skal Dyrebeskyttelsen Norge delta på Arendalsuka, som går av stabelen 14. – 19. august.

Tekst: Kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge, Annette Bjørndalen Søreide. 

 

N este uke kommer representanter ifra Dyrebeskyttelsen Norge til å delta på Arendalsuka. Dette er første gangen organisasjonen deltar på arrangementet, og vi håper å kunne benytte uken til å knytte tettere nettverk opp mot politikere og beslutningstakere, samt synliggjøre arbeidet organisasjonen arbeider med i løpet av året.

Arendalsuka er en norsk politisk festival som arrangeres i Arendal hver august. Siden 2012 har dette vært en viktig møteplass for politikere, organisasjoner, initiativtakere og andre som er interessert i å diskutere nyhetsbildet og politikk. I år er det stortingsvalg og alle de store norske politiske partiene vil være til stede i løpet av uken.

Dyrebeskyttelsen Norge vil være til stede under hele uken på vår stand og jobbe for å legge press på beslutningstakerne i Norge. Vi kommer blant annet til å intervjue alle de store politiske partiene om deres synspunkter på viktige temaer innenfor dyrevelferd. Denne informasjonen skal samles inn, slik at dere lesere kan få en oversikt over hvilke partier som jobber mest for å styrke dyrenes vern i Norge.

Dyrebeskyttelsen Norges fanesaker i 2017 er blant annet hjemløse dyr og tap av sau på utmarksbeite. Du kan lese mer om fanesakene inne på våre nettsider. Dette er saker vi kommer til å presentere overfor beslutningstakerne, med forslag til nødvendige tiltak. Vi vil også ta opp andre dyrevelferdsmessige saker, blant annet vil vi i løpet av uken argumentere for at politikerne, Mattilsynet og politiet må ta et større ansvar for å håndheve lovverket når det kommer til straffesaker som omhandler dyr.

Du kan følge oss og hva som skjer i løpet av uken inne på vår Facebook-, Twitter– og Instagram-konto.

Er du i området? Du er hjertelig velkommen til å hilse på oss ved vår stand.

 

Vi sees i Arendal!

The post Dyrebeskyttelsen Norge til Arendalsuka appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar