Det har vært stilt spørsmål i media i den siste tiden om hvordan dyr som brukes i profesjonell sammenheng behandles.

Alle kjenner vel til historiene om valpefabrikkene i USA og Øst-europa og om hvordan tisper føder kull etter kull uten pause mellom for så å bli tatt livet av når den ikke kan produsere mer. Dette er eksempler på hvordan dyr ikke skal behandles.

Når det gjelder andre typer dyr som f.eks. sirkusdyr har dyrevernforeninger vært veldig aktive til å prøve å hindre sirkus i å holde dyr. Særlig har det vært en kamp for at elefanter skal forbys, det har vært en del oppslag i media som viser at elefanter ikke har det bra på sirkus. Det er en kjensgjerning at dyr blir stresset av mye reising og det er jo umulig å drive sirkus i nord-europa uten å reise. Men allikevel har holdningen til lovgiverne vært slik at ikke-eksotiske sirkusdyr fortsatt er tillatt. Løver, tigre, aper osv er ikke lov fordi det anses at et sirkus er for langt unna deres rette element.

spill-veddelopSå har vi dyr som jobber med å løpe, dem er det mange av, men det dreier seg stort sett om hester her i Norge. Dette er dyr som blir bra behandlet fordi uten bra behandling vil ikke dyrene yte sitt beste på veddeløpsbanen. Spill på dyr er storindustri, men de mest ihuga dyrevernerne mener stadig at dyr ikke skal brukes i veddeløp eller andre løp og oppfordrer folk som må spille eller gamble til å gå i spillehaller eller evt. til å gamble på casino på nett slik at man skåner dyrene for å bli utnyttet i kommersiell hensikt. Spillindustrien har heller ikke noe imot dette og har faktisk vært på dyrevernernes side i denne saken.

Andre profesjonelle dyr vi kan nevne er kuer, griser, geiter, sauer og andre dyr som holdes av bønder og er i ull eller matproduksjon. Disse dyrene har det jevnt over veldig bra, særlig i Norge hvor de får gå ute store deler av sommeren. Unntaket her er kyllinger. Kyllinger i Norge blir alt opp i trange båser og vokser ofte så fort at bena deres knekker av når de prøver å gå. Det er stor dødelighet før slakt blant norske kyllinger. Myndighetene er obs på problemet, men er kneblet av EU sine regler om dyrehold.

Man kan si at stort sett har vi vært forskånet for de verste tilfellene av mishandling av profesjonelle dyr i Norge. De sakene som har fått størst oppslag i media er saker hvor privatpersoner har vanskøttet dyrene sine og blitt anmeldt av naboer. Det er nok slik at mennesker som tjener penger på dyr også skjønner at det er mest penger å tjene når dyrene har det så nogenlunde bra.