Åpent brev til justisminister Tor Mikkel Wara

Laffen ble skutt med hagle_Foto_Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag liten

Dyrekrimgruppen i Øst politidistrikt ble satt på vent grunnet omrokkering av ressurser. Det vil si at vold mot dyr, drap av dyr og alle dyrevelferdssakene måtte vike i denne perioden. Dyrebeskyttelsen Norge reagerer kraftig på at dyrene blir nedprioritert og krever raskt svar.

Tekst: Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag.
P rosjekt dyrekrim er et samarbeid mellom Mattilsynet og politiet. Dette for å forebygge, avdekke og etterforske brudd på dyrevelferdsloven gjennom bedre samarbeidsmetoder. Hittil har prosjektet blitt utvidet til seks politidistrikter i Norge, men dyrekrimenheten i Øst politidistrikt får ikke utført jobben de skal gjøre i den situasjonen vi befinner oss i for øyeblikket.
NRK meldte i slutten av november at Øst politidistrikt har veldig mange overgrepssaker, og at ressursene fra dyrekrimgruppen ble flyttet over til denne seksjonen. Selv om den ene av to etterforskere nå er tilbake ved dyrekrimgruppen, er denne enheten på halv kapasitet inntil alle ressursene blir flyttet tilbake. Justisministeren har i et skriftlig svar til Une Bastholm (MDG) påpekt at dette er en rett avgjørelse, for å få ned behandlingstiden i saker som omhandler overgrep og vold i nære relasjoner i Norge.
Justisminister Tor Mikkel Wara, visste du at det finnes en sammenheng mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner? Og at ved å forebygge, etterforske og straffeforfølge voldssaker mot dyr, kan man potensielt forhindre fremtidig vold, mishandling og overgrep mot mennesker? Det er bare ett av flere momenter i kampen mot vold mot dyr og mennesker.

Vold mot dyr = vold mot mennesker

Gjennom årenes løp er det blitt godt kjent at det finnes en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Dette betyr at i husholdninger der dyrene mishandles, står mennesker i faresonen og der mennesker mishandles, vil dyrene stå i faresonen. I saker hvor ville dyr eller andres dyr er offer, finnes det ofte historikk med voldsbruk i husholdningen til voldsutøveren.
Dyrebeskyttelsen Norge forventer at alle dumping-, mishandlings- og vanskjøtselsaker skal tas på alvor av politiet og myndighetene i Norge. Hvordan kan vi fremme Norge som et foregangsland, når dyrene alltid havner på siste plass, selv med et eget lovverk som skal beskytte dyrene? I svaret til Une Bastholm (MDG) påpeker du at ressurser fra dyrekrimprosjektet må kunne flyttes til viktigere saker ved behov. I dette tilfellet overgrepssaker.
Vi er alle enige om at behandlingstiden i overgrepssaker må bli kortere og etterforskningsprosessen må bli bedre. Likevel, er det svært alvorlig at ressurser overføres fra en svak gruppe til en annen svak gruppe. Som det står i Lov om dyrevelferd §3: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker».
Det ironiske med omprioriteringen fra dyrekrimgruppen til overgrepsgruppen, er at man innskrenker muligheten til å forebygge fremtidig vold i nære relasjoner.

Tas ikke på alvor

Politikerne slår seg på brystet over resultatet av dyrekrimprosjektet i Trøndelag, som har pågått siden 2015. Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdeling i Nord-Trøndelag har imidlertid ikke et like godt inntrykk av prosjektet. Politikerne skryter av dyrekrimgruppen i Rogaland. Vår lokalavdeling på Nord-Jæren sliter med å få etterforsket dyrevelferdssaker i sitt distrikt.
Begge våre lokalavdelinger i Nord-Trøndelag og i Møre og Romsdal har opplevd flere urovekkende episoder med katter som blir skutt med hagle i løpet av høsten. Alle anmeldelsene har blitt henlagt, uten at det ble foretatt noen form for etterforskningsmessige skritt. Lokalavdelingene har måtte se seg nødt til å utlyse dusører, i håp om at noen som vet noe skal melde seg.

Automatikk i henleggelser

Dyrebeskyttelsen Norges 28 lokalavdelinger er aktive med å anmelde dyrevelferdssaker, og de er dyktige til å innhente bevis og vitner. Dette viser seg dessverre å være fåfengt i mange tilfeller.
Vår lokalavdeling i Bergen og Hordaland opplevde en «dumpingsak» utenfor sin egen inngangsdør.
De hadde både video- og skriftlige bevis i tillegg til navn på vedkommende som dumpet dyrene. Selv med konkrete bevis om brudd på dyrevelferdsloven, ble saken henlagt. Det er tragisk for dyrene, respekten for vårt arbeid ikke minst for deg som justisminister.
I Sveio gikk ordføreren ut mot politimesteren i distriktet, med krav om at skyteepisodene måtte tas på største alvor. Det har tross alt vært flere hendelser hvor gjerningsmenn har beveget seg rundt i et boligfelt med et skarpladd våpen og skutt på andres familiedyr. Vi har inntrykket av at politiets oppfatning er at det ikke er alvorlig nok at noen skyter med et våpen som har en potensiell skuddrekkevidde på mer enn 100 meter.
I Nord-Trøndelag måtte styrelederen ut i media, for at skyteepisodene skulle bli tatt på alvor.
I dette konkrete tilfellet viste det seg at saken aldri kom så langt som til dyrekrimgruppen, før saken ble lagt i den store «henlagt-bunken». Til slutt gikk politimesteren for Trøndelag politidistrikt ut med en innrømmelse om at saken aldri skulle vært henlagt, og har nå gjenopptatt saken.

Dyr har egenverdi

Ifølge en nyhetssak på NRK i august i år, heter det at kun ni av 577 ferdigutdannede politibetjenter i årets kull er i fast jobb. Over halvparten av fjorårets kull står også fortsatt uten fast stilling.
Med begrensede ressurser, er det klart at politiet må prioritere knallhardt. Men, når det er en så tydelig sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, burde det være opplagt at det må ressurser til for å kunne forebygge fremtidige voldshandlinger overfor både mennesker og dyr.
Det trengs politisk vilje til for å få denne kabalen til å gå opp. Det må bevilges ytterligere ressurser til politiet i Norge, slik at det ikke går lediggang i nyutdannet politi. Og ikke minst, er det på tide at stat, myndighetene og politiet tar på alvor de overgrepene som utføres mot dyr hver dag i dette landet.
Vi har en god dyrevelferdslov i Norge. De som har hjemmel til det, må benytte seg av lovverket for å få bukt med vold mot dyr. Husk at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dette er en viktig sak som ikke må nedprioriteres av justisministeren.

The post Åpent brev til justisminister Tor Mikkel Wara appeared first on Dyrebeskyttelsen Norge.

Legg igjen en kommentar