– For at dyrelivet i Arktis skal overleve de enorme klimaendringene som er i vente, må det opprettes store, marine verneområder på tvers av landene i området. Som et land med en stolt polar tradisjon bør Norge gå foran i arbeidet med å beskytte disse områdene, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond. Tirsdag behandler Stortinget et representantforslag fra Kristelig Folkeparti, om … (WWF-Norge)