Dvergtrappe er utsatt for ulovlig jakt, opp mot 10 % av bestanden skytes hvert år. Dette til tross for at dvergtrappe er globalt rødlistet. BirdLife Europe and Central Asia oppsummerer omfanget av ulovlig jakt i Nord- og Sentral-Europa, samt Kaukasus. #birdkilling https://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/pr/15-december-2017 (Norsk Ornitologisk Forening)