Dverggåsa er kritisk truet, og bevaringsarbeidet her til lands inngår i et internasjonalt … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Dverggåsa er kritisk truet, og bevaringsarbeidet her til lands inngår i et internasjonalt samarbeid. Det er gledelig å se at de er på vei nordover til Finnmark! Vi er klare, og håper på bedre hekkeforhold i fjellet enn i fjor, da snø og sen vår gjorde hekkingen vanskelig. (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar