Dognewsfondet (Dognews.no)

Annonser:

Dognews har opprettet et eget fond som har som hensikt å støtte opp om aktiviteter som fremmer hundens helse og anseelse i det norske samfunnet. 10% av alle inntektene fra produktsalg og annonsesalg går uavkortet til fondet. Fondets styre vil … (Dognews.no)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar