Dette er viktige saker! Det Interasjonale Naturpanelet (IPBES) la i dag frem en rapport om naturtap i Europa. Den viser at situasjonen i Europa ikke skiller seg radikalt fra situasjonen ellers i verden, tvert i mot går naturmangfoldet ned også hos oss. I en tid der politikerne våre ser nye næringsmuligheter knytter til reduksjon av klimagassutslipp, må de også spørre seg om vi har råd til å fortsa … (Norsk Ornitologisk Forening)