– Dette blir et netto tap for naturen: viktige økologiske funksjoner og de mange truede artene som … (Norsk Ornitologisk Forening)

– Dette blir et netto tap for naturen: viktige økologiske funksjoner og de mange truede artene som lever i Tyrifjorden. Slik kommenterer Marius von Glahn i Norsk Ornitologisk Forening avd. Buskerud vern og nedbyggingen av Tyrifjorden Nordre Tyrifjord våtmarkssystem. https://www.ringblad.no/politikk/samferdsel/ringeriksbanen/tyrifjorden-vatmarkssystem-vedtatt-verneplan-er-ikke-komplett-nok-marius-v … (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar