DET STORE BLÅ – Kjell Inge Røkke har lagt fram planer om en 200 meter høy skyskraper på Fornebu. Et byggverk der plasseringen vitner om en skremmende uvitenhet om eller ignoranse for vår natur, og hva som risikerer å skje dersom byggverket «Det store blå» skulle bli virkelighet. Dette skriver Håkan Billing i NOF OA. Les hele saken: url Bildet viser området der skyskraperen er tenkt plassert. Fot … (Norsk Ornitologisk Forening)