Det siste nummeret av BirdLife International sitt magasin er viet den globale rødlisten. Les om … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Det siste nummeret av BirdLife International sitt magasin er viet den globale rødlisten. Les om snøugla, en nykommer på lista, og om hvordan målrettede tiltak har forbedret leveforholdene til enkelte arter i kivifamilien. I India opplever amurfalkene en opptur. Fuglevern nytter! http://www.birdlife.org/birdlife-magazine (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar