Det Sabima sa! Skog med høyere økologiske kvalitet er bra for et mylder av artsmangfold inkl. fuglelivet. Les vår kommentar: http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1858 (Norsk Ornitologisk Forening)