Det Sabima sa! Skog med høyere økologiske kvalitet er bra for et mylder av artsmangfold inkl. … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Det Sabima sa! Skog med høyere økologiske kvalitet er bra for et mylder av artsmangfold inkl. fuglelivet. Les vår kommentar: http://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1858 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.