Det har en vindfull høst over store deler av landet, noe som byr på utfordringer for en del … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Det har en vindfull høst over store deler av landet, noe som byr på utfordringer for en del sjøfugler. https://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/sjofugl-kjemper-for-livet-i-stormen-1.1206483 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Det har en vindfull høst over store deler av landet, noe som byr på utfordringer for en del … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Det har en vindfull høst over store deler av landet, noe som byr på utfordringer for en del sjøfugler. https://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/sjofugl-kjemper-for-livet-i-stormen-1.1206483 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar