Det har en vindfull høst over store deler av landet, noe som byr på utfordringer for en del sjøfugler. https://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/sjofugl-kjemper-for-livet-i-stormen-1.1206483 (Norsk Ornitologisk Forening)

Det har en vindfull høst over store deler av landet, noe som byr på utfordringer for en del sjøfugler. https://www.dagsavisen.no/fredrikstad24/sjofugl-kjemper-for-livet-i-stormen-1.1206483 (Norsk Ornitologisk Forening)