– Det er spektakulært og helt utrolig at den dukker opp i Tromsø. Topphegren hekker ved Middelhavet og østover, og om høsten trekker den sørover, til Afrika, for å overvintre. Fuglen har tydeligvis flydd i feil retning, sier Jan Höper, styremedlem i Norsk Ornitologisk Forenings lokallag i Tromsø. https://www.itromso.no/pluss/2018/12/05/Sjelden-gjest-observert-i-Norge-for-f%C3%B8rste-gang-%E2%80%93 … (Norsk Ornitologisk Forening)

– Det er spektakulært og helt utrolig at den dukker opp i Tromsø. Topphegren hekker ved Middelhavet og østover, og om høsten trekker den sørover, til Afrika, for å overvintre. Fuglen har tydeligvis flydd i feil retning, sier Jan Höper, styremedlem i Norsk Ornitologisk Forenings lokallag i Tromsø. https://www.itromso.no/pluss/2018/12/05/Sjelden-gjest-observert-i-Norge-for-f%C3%B8rste-gang-%E2%80%93 … (Norsk Ornitologisk Forening)