Det eksisterer gode, fornybare alternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. Vi kan satse (Norsk Ornitologisk Forening)

Det eksisterer gode, fornybare alternativer til omfattende vindkraftutbygging på land. Vi kan satse på energieffektivisering og sparing, og ruste opp eksisterende vannkraftverk. Slik får vi mer energi fra allerede utbygde vassdrag. Vindkraftanlegg i verdifulle natur- og friluftslivsområder er uakseptabelt. Signer oppropet om du er enig – si ja til norsk natur. http://bevarkystogfjell.no (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar