Det blir stadig færre hettemåker i Norge

Hettemåke var Årets Fugl 2011. Når en fugleart får æren av å bli utvalgt som Årets Fugl er det som regel fordi det er mistanke om en bestandsreduksjon. Dette var i høyeste grad tilfelle også for hettemåka, og kartleggingen i 2011 viser da også at arten har en alarmerende tilbakegang i Norge.

Legg igjen en kommentar