De siste ti årene har det gått jevnt nedover for fjellets fugler i Norge, Sverige og Finland. Det viser en sammenstilling av overvåkingsdata for de tre landene. Hele 9 av 14 vanlige fuglearter går tilbake i antall i perioden 2002-2012. Bestandene av lirype og fjellrype går mest tilbake!