Den 3. juni 2015 ble den europeiske rødlista for fugler lansert, etter en prosess ledet av BirdLife International. Lista har et alarmerende innhold – bortimot 1 av 5 fuglearter i Europa står i fare for å dø ut! Flere av disse artene hekker i Norge.