De siste årene har ungeproduksjonen til kongeørna vært lav, og under det man regner med må til for … (Norsk Ornitologisk Forening)

De siste årene har ungeproduksjonen til kongeørna vært lav, og under det man regner med må til for å opprettholde bestanden på lengre sikt. Nå er resultatene fra overvåkningen i 2018 klar. Statusen viser like mange hekkinger og én unge mer, sammenlignet med fjoråret. https://www.rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/ArticleId/4658/Liten-endring-for-kongeorn.aspx (Norsk Ornitologisk Forening)

Legg igjen en kommentar