Datautveksling mellom nofoa.no og artsobservasjoner.no (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Endelig, etter mange års venting på Artsdatabanken, er vi nå i forberedende fase for å utveksle observasjonsdata med Artsobservasjoner. Når utvekslingen har startet, vil både eldre og kommende observasjoner som rapporteres på nofoa.no bli synlige på artsobservasjoner.no. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar