Datautveksling mellom nofoa.no og artsobservasjoner.no (Norsk ornitologisk forening)

Endelig, etter mange års venting på Artsdatabanken, er vi nå i forberedende fase for å utveksle observasjonsdata med Artsobservasjoner. Når utvekslingen har startet, vil både eldre og kommende observasjoner som rapporteres på nofoa.no bli synlige på artsobservasjoner.no. (Norsk ornitologisk forening)

Legg igjen en kommentar