Bruk naturmangfoldloven!

Annonser:

Naturmangfoldloven gjelder for alle beslutninger som påvirker naturmangfold på norsk jord. Loven trådte i kraft i 2009, men det tar tid å få synliggjort bruken i saksbehandlinga til det offentlige byråkrati. NOF har deltatt på kurs om naturmangfoldloven med SABIMA og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.