På gjestelisten stod sentrale personer fra oppdrettsnæring, andre forsknings- og utdanningsinstitus… (Veterinærinstituttet)