Vi bør gjøre det minst mulig vanskelig for Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning Riise å komme tilbake.