EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife sine årlige arrangement. Det er et tilbud til alle partnere i Europa og Sentral-Asia om å registrere flest mulig fuglearter og individer i løpet av en helg. Ta kikkerten fatt og rapporter alt som dere ser i Artsobservasjoner.no kommende helg!