EuroBirdwatch (EBW) er et av BirdLife International sine årlige arrangement. Det handler om å registrere flest mulig fuglearter og individer i løpet av helgen. På denne tiden av året er fugletrekket i fokus og et naturlig mål for NOF er at alle landets fugletårn blir besøkt. All registrering foretas i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner.