Bjørkefink mest tallrike art under EuroBirdwatch 2013

Annonser:

Bjørkefink med totalt 36 913 registrerte individer dominerte tellingen i år som i fjor. Ringdue og grågås fulgte på de neste plassene. Det var mye fugl i bevegelse og totalt ble det av 428 observatører rapportert inn 247 315 individer fordelt på 222 arter.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar