Bioenergimål bekymrer

Annonser:

Verden har fortsatt mye kull, olje og gass lagret. Hensynet til klimaet gjør at vi ikke kan hente opp alle disse ressursene. Vi ser oss om etter flere fornybare ressurser. BirdLife International kom nylig med et viktig bidrag til kunnskapen om muligheter og begrensninger ved bruk av biomasse til energiproduksjon. Funnene er oppsiktsvekkende.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar