Bidra til bedre kunnskap om Årets fugl; tjelden! Nå kan du enkelt være med på aktiviteter på nettstedet vårt Fuglevennen. #åretsfugl url Foto: Jan Erik Røer (Norsk Ornitologisk Forening)