Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er opptatt av å styrke kunnskapsgrunnlaget om fuglelivet i Barentshavet sør før en eventuell åpning av oljeaktivitet. Men vi vet allerede at Barentshavet sør har en av verdens tetteste sjøfuglbestander, og at dette er det mest verdifulle området for sjøfugl langs kysten av Nordvest-Europa.