Bestandsovervåking ved NOFs fuglestasjoner i 2012

Annonser:

Ved NOFs fuglestasjoner Lista og Jomfruland jobbes det med standardisert overvåking av norske fuglebestander. NOF har nå oppsummert resultatene fra sesongen 2012. Av interessante langtidstrender kan vi legge merke til at gulsanger blir vanligere, mens svarthvit fluesnapper og steinskvett er arter i tilbakegang.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.