Bestandsøkning av hekkende sangsvane (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

I løpet av de siste tiårene har sangsvana økt hekkeutbredelsen og bestandsstørrelsen i Nord-Europa. Fra å være en utpreget nordlig villmarksfugl er den nå også å finne hekkende flere steder i Sør-Skandinavia forholdsvis nær menneskelig aktivitet. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar