Seniorforsker Arne Holst-Jensen og CWD-koordinator Jørn Våge har vunnet henholdsvis Veterinærinstit… (Veterinærinstituttet)