Beregninger i Sverige viser at skogbrukets hogst i hekketiden rammer så mye som 600 000 – 1,6 … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Beregninger i Sverige viser at skogbrukets hogst i hekketiden rammer så mye som 600 000 – 1,6 millioner fugler. BirdLife Sverige krever at skogbruket begrenser uttaket av tømmer vår og sommer. I likhet med oss mener de skog med særlig stor tetthet hekkende fugler, som rik løvskog, er et godt sted å begynne med restriksjoner. http://www.natursidan.se/nyheter/birdlife-sverige-over-1-miljon-faglar-dr … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar