Oljefondet investerer fortsatt milliardbeløp i selskaper som vil bygge nye kullkraftverk.- Ny kullkraft sprenger klimamålene. Stortinget må stanse disse investeringene nå, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.I 2015 vedtok Stortinget å trekke Oljefondet ut av kullgruver og kullkraft. Men vedtaket gjelder bare eksisterende produksjon, og omfatter ikke selskaper som har planer om … (WWF-Norge)