Ber norske kommuner stanse bruken av vannscootere

Annonser:

NOF sendte nylig brev til samtlige norske kommuner der vi ber om at kjøring med vannscooter forbys eller reguleres svært strengt. Hensynet til sårbart fugleliv ligger bak appellen. Når staten svikter, må kommunene skjerme naturen for de groveste tilfellene av forstyrrelser.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Ber norske kommuner stanse bruken av vannscootere

Annonser:

NOF sendte nylig brev til samtlige norske kommuner der vi ber om at kjøring med vannscooter forbys eller reguleres svært strengt. Hensynet til sårbart fugleliv ligger bak appellen. Når staten svikter, må kommunene skjerme naturen for de groveste tilfellene av forstyrrelser.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar